Gebitsaandoeningen

Perfect gebit

Goede tandverzorging is noodzakelijk voor de gezondheid en de prestatie van uw paard. Uw paard zal beter kunnen eten en het voedsel ook beter kunnen benutten.
Daardoor kan het beter functioneren en zelfs langer leven.

Een onjuiste plaatsing van de tanden of een scherp contact tussen tanden en wangen kan aanleiding geven tot inefficiënt kauwen, minder comfort ten opzichte van het bit, verhoogde slijtage en zelfs verlies van tanden.
Vele paarden vertonen geen symptomen van tandproblemen tot het defect reeds ver gevorderd is.
Paarden met pijn in de mondholte hebben een slechte conditie, zullen slecht presteren en zijn moeilijk handelbaar.

Elk jaar een grondig mondonderzoek en preventieve tandverzorging zorgen voor een betere gezondheid en betere prestaties. Om de tandverzorging diervriendelijk, veilig en grondig te laten verlopen, wordt het paard meestal licht gesedeerd.

Het doel is een gezond en goed presterend paard!

Tandafwijkingen van het paard

Volgend vindt U dikwijls voorkomende aandoeningen in de mondholte van een paard:

Emailpunten

Emailpunten
Definitie:
Scherpe punten die zich ontwikkelen aan de buitenzijde van de bovenste kiezen en aan de binnenzijde van de onderste kiezen.
Oorzaak:
Vaak door onvoldoende zijwaartse kauwbewegingen. buitenzijde van tand slijt dan niet af en kan vlijmscherp worden.
Probleem:
Emailpunten veroorzaken vaak letsels aan de wangslijmhuid tijdens het kauwen of bij het rijden door druk van het bit of het hoofdstel. Paarden gaan nog minder zijwaarts kauwen.
Oplossing:
Emailpunten wegvijlen.

Voorste haak

Voorste haak
Definitie:
Doorgroeien van voorste zijde van eerste kies.
Oorzaak:
Erfelijk: gaat vaak samen met een overbijter.
Verworven: door slecht kauwproces ten gevolge van een slecht gebit.
Probleem:
Belet dat paarden gemakkelijk kunnen kauwen, met als gevolg een ongelijke en overdreven afslijting van de maaltanden. Deze scherpe haken veroorzaken soms letsels aan de mondslijmhuid. Hierdoor soms erg hinderlijk bij het rijden.
Oplossing:
Haak inkorten en afronden om letsels te voorkomen.

Achterste haak

Achterste haak
Definitie:
Doorgroeien achterste zijde van laatste kies.
Oorzaak:
Erfelijk: gaat vaak samen met over- en onderbijter.
Verworven: door slecht kauwproces ten gevolge van een slecht gebit.
Probleem:
Belet dat paarden gemakkelijk zijwaarts kunnen kauwen, met als gevolg een ongelijke en overdreven afslijting van de maaltanden. Deze scherpe punten veroorzaken vaak letsels in de mondslijmhuid. Hierdoor soms erg hinderlijk bij het rijden.
Oplossing:
Haak inkorten en afronden om letsels te voorkomen.

Wolfstanden

Wolfstanden
Definitie:
Kleine tandjes net voor de eerste kiezen. Meestal in de bovenkaak. Uitzonderlijk in de onderkaak.
Oorzaak:
Wolfstanden zijn genetisch bepaald.
Probleem:
Het bit kan tegen deze tand komen en hierdoor ongemak veroorzaken.
Oplossing:
Wolfstanden worden best verwijderd vooraleer de paarden aan te rijden.

Blinde wolfstand

Blinde wolfstand
Definitie:
Abnormale wolfstand die niet doorheen het tandvlees breekt.
Oorzaak:
Blinde wolfstanden zijn genetisch bepaald. Deze tand staat tot 3cm voor de eerste kies en staat vaak schuin voorwaarts ingeplant. Door deze inplanting kan deze tand niet doorheen het tandvlees komen.
Probleem:
Kan veel aanleuningsproblemen geven. Vaak contact met het bit. Vaak gemist, daar deze tand niet zichtbaar is.
Oplossing:
Blinde wolfstand trekken.

Verhoogde kies

Verhoogde kies
Definitie:
Maaltand die uitgroeit boven het maalplateau.
Oorzaak:
Vaak door het ontbreken van tegenoverliggende kies. Soms door extreme slechte slijtage van kauwoppervlak. Soms door ongelijke wisseling van maaltanden.
Probleem:
Blokkeert zijwaartse beweging bij kauwproces. Ongelijke en overdreven slijtage van snijtanden.
Oplossing:
Inkorten van verhoogde kies. Geregelde verzorging van kauwoppervlak noodzakelijk.

Golfgebit

Golfgebit
Definitie:
Een golf ontwikkelt zich in het kauwoppervlak van de maaltanden. Meestal zijn meerder kiezen betrokken in het proces.
Oorzaak:
Vaak het gevolg van andere afwijkingen aan de maaltanden.
Probleem:
Zorgt voor een moeilijk kauwproces. Veroorzaakt ongelijke en overdreven slijtage van de kiezen.
Oplossing:
Inkorten van de golf zodat tegenoverliggende kiezen weer kunnen bijgroeien. Geregelde verzorging van kauwoppervlak noodzakelijk.

Schaargebit

Schaargebit
Definitie:
Te grote hoek van het kauwoppervlak van de maaltanden.
Oorzaak:
Veroorzaakt door onvoldoende zijwaartse beweging bij het kauwen. Vaak zijn er nog andere letsels aan de maaltanden.
Probleem:
Slechte benutting van het voeder door een slecht kauwproces.
Oplossing:
Corrigeren van hoek van kauwoppervlak van de maaltanden zodat paard weer zijwaarts kan kauwen.

Lagendruk/Beenaangroei

Beenaangroei
Definitie:
Beenvliesontsteking of abnormale beenaangroei op de lagen ten gevolge van trauma.
Oorzaak:
Meestal veroorzaakt door trauma van het bit.
Probleem:
Kan erg pijnlijk zijn . Geeft vaak erg verzet bij contact met het bit.
Oplossing:
Rust, soms chirurgisch verwijderen van aangetaste been.

Tandvleesontsteking rond tand

Tandvleesontsteking
Definitie:
Ontsteking van tandvlees rond een tand. Door terugtrekken van tandvlees worden er holten gevormd rond de tand waarin voedsel kan opstapelen.
Oorzaak:
Veroorzaakt door een slecht kauwproces of een slechte plaatsing van de tanden.Verergert meestal gezieen deze paarden al moeilijk kunnen kauwen.
Probleem:
Tandvleesontsteking kan aanleiding geven tot beenaantasting rond de tand en loskomen van de tand als gevolg van een infectie of een tandabces.
Oplossing:
Oorzaak van slecht kauwproces oplossen. Tandvleesontsteking is moeilijk te behandelen in een gevorderd stadium. Voorkomen is de boodschap.

Tandspleet/Diastema

Diastema
Definitie:
Ruimte tussen twee kiezen.
Oorzaak:
Vaak veroorzaakt door slecht maalplateau dat deze twee kiezen uit elkaar duwt over verloop van tijd.
Probleem:
Voedsel wordt erin gepropt en zit vast. Veroorzaakt erg veel pijn door uitgebreide tandvleesontsteking. Vaak aanleiding tot verlies van een kies.
Oplossing:
Moeilijk op te lossen. Soms wordt de ruimte tussen de twee kiezen vergroot zodat voedsel niet meer gevangen zit. Tegenoverliggende kiezen corrigeren.Voorkomen is de boodschap.

Overbijter

Overbijter
Definitie:
Bovenste snijtanden komen voor de onderste snijtanden.
Oorzaak:
Meestal erfelijk: paarden kunnen vanaf de geboorte een overbeet hebben.
Probleem:
Gaat vaak gepaard met voorste en achterste haken aan de kiezen. Deze kunnen het kauwproces erg bemoeilijken en door de slijmhuidletsels problemen geven bij het rijden.
Oplossing:
Inkorten van snijtanden. Corrigeren van haken en andere aandoeningen aan de kiezen.

Onderbijter

Onderbijter
Definitie:
Onderste snijtanden komen voor de bovenste snijtanden.
Oorzaak:
Meestal erfelijk; paarden kunnen vanaf de geboorte een onderbeet hebben.
Probleem:
Gaat vaak gepaard met voorste en achterste haken aan de kiezen. Deze kunnen het kauwproces erg bemoeilijken en door de slijmhuidletsels problemen geven bij het rijden.
Oplossing:
Inkorten van snijtanden. Corrigeren van haken en andere aandoeningen aan de kiezen.